Ordin de plată bancară

reglementat de Regulamentul nr. 2 din 23 februarie 2005 al Băncii Naționale a României privind ordinul de plată utilizat în operațiuni de transfer-credit

Conform Regulamentului BNR, ordinul de plată bancară este o instrucțiune necondiționată, dată în orice formă de emitent instituției receptoare, în mod direct sau prin intermediul unui sistem de plăți, în scopul punerii la dispoziția unui beneficiar a sumei de plată indicate în ordinul de plată, prin creditarea unui cont al acestuia deschis la instituția destinatară sau, după caz, prin eliberarea sumei respective în numerar, în condițiile în care:

 • instituția receptoare dispune de fondurile corespunzătoare sumei de bani prevăzute în ordinul de plată fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea în numerar a sumei respective de la emitent;
 • instrucțiunea nu prevede că plata trebuie să fie efectuată la cererea beneficiarului.

Elementele obligatorii, fără a restricționa instituția inițiatoare şi plătitorul să convină şi includerea altor mențiuni sau utilizarea unui anumit format, care trebuie incluse în ordinul de plată, sunt:

 • identificarea ca ordin de plată(denumirea formularului);
 • identificarea plătitorului, prin nume/denumire şi cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la instituția inițiatoare, codul IBAN atribuit centralei ori unității teritoriale  a  instituției inițiatoare sau, după  caz, codul BIC) ori  doar prin nume/denumire, în cazul în care plătitorul nu  are cont deschis la instituția inițiatoare;(denumirea și codul IBAN al plătitorului)
 • identificarea beneficiarului, prin nume/denumire şi cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la instituția destinatară, codul IBAN atribuit centralei ori unității teritoriale a instituției destinatare sau,  după caz, codul  BIC) ori prin nume/denumire  şi adresă,  în cazul în care beneficiarul nu are cont deschis la instituția destinatară;(denumirea și codul IBAN al beneficiarului)
 • identificarea instituției inițiatoare, prin denumirea centralei sau, după caz, a unității teritoriale şi/sau codul BIC, în cazul în care plătitorul diferă de instituția inițiatoare;(denumirea băncii plătitoare)
 • identificarea instituției receptoare, prin denumirea centralei sau, după caz, a unității teritoriale şi/sau codul BIC, în cazul în care beneficiarul diferă de instituția receptoare;(denumirea băncii clientului)
 • suma şi denominarea sumei;(suma și moneda de plată)
 • data emiterii ordinului de plată, care trebuie să fie unică, posibilă şi certă;
 • elementul sau elementele care să permită verificarea autenticității ordinului de plată de către instituția inițiatoare.

În cazul plăților efectuate în relația cu Trezoreria Statului, ordinul de plată va conține în plus următoarele elemente obligatorii:

 • codul de identificare fiscală al plătitorului;
 • codul de identificare fiscală al beneficiarului;
 • numărul de evidență a plății, alocat de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • numărul ordinului de plată dat de plătitor;
 • referințe privind conținutul economic al operațiunii;
 • data debitării contului plătitorului de către instituția inițiatoare (care se va completa de către instituția inițiatoare).

 

În plus față de mențiunile prevăzute mai sus, instituția inițiatoare va putea conveni cu plătitorul ca acesta să furnizeze, după caz, şi elemente suplimentare, cum ar fi, spre exemplu:

 • exprimarea în litere a sumei prevăzute în ordinul de plată;
 • data plății, care reprezintă ziua bancară în care plătitorul doreşte ca fondurile să fie puse la dispoziția beneficiarului de către instituția destinatară, în cazul în care această dată este prevăzută de plătitor;
 • referințe privind conținutul economic al operațiunii care a generat ordinul de plată, în cazul plăților interbancare;
 • ordinul expres al plătitorului ca instituția inițiatoare să execute ordinul de plată printr-un anumit sistem de plăți sau printr-o anumită instituție intermediară;
 • codul de identificare fiscală al plătitorului, în cazul plăților interbancare.

 

Ordinele de plată introduse de instituții în sistemele de plăți vor satisface şi cerințele prevăzute în regulile sistemelor respective.

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor! Detalii...

eBook Gratuit!

eBook - Sfaturi pentru achizitionarea unui sistem de gestiune