Chitanță

reglementată de ORDINul nr.3512 din 27 noiembrie 2008 al ministrului economiei şi finanţelor privind documentele financiar-contabile

1. Servește ca:

 • document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;
 • document justificativ de înregistrare în registrul de casă și în contabilitate.

 

În condiţiile în care sumele înscrise pe chitanţă sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal), formularul de chitanţă este documentul justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate.

2. Se întocmește în două exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de către casierul unităţii și se semnează de acesta pentru primirea sumei.

3. Circulă la depunător (exemplarul 1, cu ștampila unităţii).

Exemplarul 2 rămâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casă.

4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).

5. Conţinutul minimal al formularului:

 • denumirea unităţii;
 • codul de identificare fiscală;
 • numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
 • sediul(localitatea, str., număr);
 • judeţul;
 • denumirea, numărul și data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
 • numele și prenumele persoanei fizice care depune sume și ce reprezintă acestea sau, după caz, denumirea unităţii, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sediul (localitatea, str., număr), judeţul persoanei juridice;
 • suma în cifre și litere;
 • semnătura casierului.

 

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor! Detalii...

eBook Gratuit!

eBook - Sfaturi pentru achizitionarea unui sistem de gestiune