Bon de predare, transfer, restituire

Cu ajutorul aplicatiei ForIT - Forms, aveti posibilitatea intocmirii bonurilor de transfer.

Descarca gratuit versiunea DEMO

Descarca model bon de transfer(format .pdf)

 

reglementată de ORDINul nr.3512 din 27 noiembrie 2008 al ministrului economiei şi finanţelor privind documentele financiar-contabile

1. În cazul utilizării ca bon de predare a produselor finite la depozit:

 • a) Servește ca:
  • document de predare la magazie a produselor finite;
  • document justificativ pentru încărcare în gestiune;
  • document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei și în contabilitate;
  • sursă de date pentru urmărirea realizării producţiei;
  • sursă de date pentru calculul și plata salariilor.
 • b) Se întocmește în două exemplare, pe măsura predării la magazie a produselor, de către secţie, atelier etc..
  Dacă operaţiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii".
 • c) Circulă:
  • la magazia de produse finite, semnându-se de predare de către secţie (atelier) și de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);
  • la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnându-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), după caz;
  • la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică si analitică (exemplarul 1);
  • la compartimentul care urmăreste realizarea producţiei (exemplarul 2).
 • d) Se arhivează:
  • la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenţa (exemplarul 1);
  • la compartimentul care urmăreste realizarea producţiei (exemplarul 2).

 

2. În cazul utilizării ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie

 • a) Servește ca:
  • document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din secţiile de fabricaţie principale si auxiliare;
  • document justificativ pentru încărcare în gestiune;
  • document justificativ de înregistrare în contabilitate.
 • b) Se întocmeste în două exemplare, pe măsura predării la magazie a materialelor refolosibile de către secţii, ateliere etc. si se semnează de seful secţiei care dispune predarea.
 • c) Circulă:
  • la magazia de materiale refolosibile, semnându-se de predare de către delegatul secţiei, atelierului etc. si de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);
  • la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenţa, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică si analitică (exemplarul 1 pentru evidenţa materialelor si exemplarul 2 pentru evidenţa costurilor).
 • d) Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

 

3. În cazul utilizării ca bon de predare a semifabricatelor la magazie

 • a) Servește ca:
  • document de predare la magazie sau între secţii a semifabricatelor rezultate din producţie;
  • document justificativ pentru încărcare în gestiune;
  • document justificativ de înregistrare în contabilitate;
  • sursă de date pentru calculul si plata salariilor.
 • b) Se întocmeste în două exemplare, pe măsura predării la magazie a semifabricatelor de către secţie, atelier etc..
  Dacă operaţiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de semifabricate, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii".
 • c) Circulă:
  • la magazia de semifabricate pentru predarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către delegatul secţiei care face predarea si de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);
  • la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnându-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), după caz;
  • la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică si analitică (exemplarul 1);
  • la compartimentul care urmăreste realizarea producţiei (exemplarul 2).
 • d) Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

 

4. În cazul utilizării ca bon de transfer între două gestiuni aflate în incinta unităţii

 • a) Servește ca:
  • dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii;
  • document justificativ pentru scădere din gestiunea predătorului si de încărcare în gestiunea primitorului.
 • b)Se întocmeste în două exemplare, pe măsură ce se efectuează transferul, de către persoana care dispune transferul, care semnează la rubrica corespunzătoare.
  Transferul se efectuează numai între gestiuni din incinta aceleiasi unităţi.
  În cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmeste Aviz de însoţire a mărfii.
 • c) Circulă:
  • la magazia predătoare pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar (ambele exemplare);
  • la delegatul magaziei primitoare care semnează de primire pe exemplarul 1 si reţine exemplarul 2;
  • la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, după confruntarea lor, stau la baza efectuării înregistrărilor în evidenţa magaziilor.
 • d) Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

 

5. În cazul utilizării ca bon de restituire

 • a) Servește ca:
  • dispoziţie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale si semifabricate) de secţiile de fabricaţie principale si auxiliare;
  • document justificativ de încărcare în gestiunea primitorului;
  • document justificativ de înregistrare în contabilitate.
 • b) Se întocmeste în două exemplare, pe măsura restituirii la magazie a valorilor materiale, de persoana care efectuează restituirea (secţii, ateliere etc.) si care semnează la rubrica corespunzătoare. Nu se completează rubrica "Unitatea".
 • c) Circulă:
  • la magazie, pentru primirea cantităţilor restituite, semnându-se de predare de către delegatul secţiei (atelierului etc.) care face restituirea si de primire de către gestionar (ambele exemplare);
  • la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică si analitică (exemplarul 1 pentru evidenţa materialelor, exemplarul 2 pentru evidenţa costurilor).
 • d) Se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

 

6. În toate situaţiile menţionate, conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

 • denumirea unităţii;
 • denumirea, numărul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
 • predătorul;
 • primitorul;
 • numărul comenzii/codul produsului;
 • numărul curent, denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea), U/M, cantitatea, preţul unitar, valoarea, după caz;
 • data si semnătura predătorului si primitorului.

 

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor! Detalii...

eBook Gratuit!

eBook - Sfaturi pentru achizitionarea unui sistem de gestiune